Karel Válka, Nosislav

Tradice vinaření v rodině sahají až do 19. století. Karel Válka přispívá svým dílem od absolutoria Vysoké školy zemědělské, v Lednici v roce 1983. V těchto letech začíná pěstovat první vinice. Výsadbou během dalších desetiletí dosahují vinice rozlohy, která v současně době dosahuje 5 hektarů. Soužití s přírodou a péče o vinice je i po letech pro Karla Válku radostí a koníčkem.

Rozvoj vinařského podniku probíhal pomalu a vpodstatě od úplného začátku. Na budování se podílela, dlouhá léta, celá rodina. V současné době pěstujeme révu na 5ti hektarech vlastních vinic. Významný podíl hroznového moštu je prodán ve stádiu kvasu, tedy lahodného burčáku, přesto hlavní část produkce zpracujeme na chutná a osobitá selská vína. Naše vinice leží na jihozápadních svazích židlochovického Výhonu, který zcela chrání oblast ze severu, a umožňuje tak pěstování odrůd jako např. Ryzlink rýnský, Cabernet Moravia apod. Vybraná jakostní a přívlastková vína archivujeme v lahvích, jejichž nabídka se úspěšně rozšiřuje. V období vinobraní prodáváme burčák v areálu vinařství a návštěvníci zde mohou vidět zpracování hroznů, jednu část procesu výroby vína.
Vinařova filosofie
„Vinařství po staletí dává jižní Moravě neopakovatelný charakter krajiny, která je prací lidí přetvářena v kulturní místo k žití. Stává se naším životním prostorem a její originalitu si nejlépe uvědomíme až po návratu z cest do jiných zemí. Víno je výsledkem dlouhého pracovního úsilí, při kterém vinař srůstá s půdou, sklepem, vesnicí, kde víno vzniká. Charakter našich vín snoubí slunečný jih Moravy a vinařskou láskou a úctu k přírodě, historii, tradicím a vínu.“