Proqin, Velké Němčice

Vinařství se zaměřuje na produkci klasických šumivých vín metodou kvašením v láhvi a mešních tichých vín.

V produkci tichých vín nerespektuje tradiční standardy rodinného vinařství a přináší nové způsoby výroby a zrání vín. Proqin je rodinné vinařství z Velkých Němčic. Rodina Prokešů zde vyrábí víno již po několik generací. Jejich vinařský osud odstartovala nešťastná náhoda, kdy se jim utopil strýc ve víně. Nyní jim to zas víno musí vracet v pozitivním směru. Bylo založené v roce 2007 rodinou Prokešů. Otec – František i dva synové Martin a Kamil úspěšně pracovali v minulosti pro úspěšné jiné vinaře a rozhodli se spojit své vzdělání, um a praxi v rodinné firmě, kde sice nemají technologii za stovky milionů, ale také „nevaří“ pro supermarkety. Vína jsou vyráběna v malých šaržích pro daleko menší okruh spokojených zákazníků.

Pěstují si révu na jihozápadně orientovaných vinicích s humózně-sprašovitým typem půdy v jedinečné a vyhlášené trati Punty, která leží přímo na 49° rovnoběžce. Mají též pronajatou vinici od farního úřadu a proto každoročně vznikají unikátní mešní vína z odrůd Neuburské, Rulandské bílé a Cabernet Moravia.

Proqin se specializuje na výrobu šumivých vín, která vyrábí ručně tradiční metodou kvašením v láhvi po dobu 9 měsíců. Na otevírání sektů je v rodině určen mladší ze dvou bratů – Kamil, aktuálně mistr ČR v sabráži (sekání sektů šavlí či jiným kuriózním předmětem – podkůvkou od krojové boty, skleničkou nebo dokonce golfovou holí). Pokud budete mít při návštěvě jejich sklepa štěští na Kamilův trénink, useklých sektů si užijete dosytosti.

Atrakcí během návštěv, degustací a prezentací je sabrage – sekání sektů šavlí či jiným kuriózním předmětem – Kamila Prokeše, Mistra České republiky v této disciplíně.